EN / NO

Aktuelle saker og fagartikler fra Solberg Industri.

Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, bransjeaktuelle saker og annet innhold som kan være til nytte for bedrifter, kommunale virksomheter og andre aktører som benytter kjemikalier i sin drift.


Emballasje for kjemikalier - IBC

Hva slags emballasje skal bedriften bruke til kjemikalier?

Kjemikalier leveres på kanner, fat eller IBC med ulike kvaliteter beregnet på ulike kjemikalier. Her snakker vi skreddersøm for å være trygg på riktig håndtering. Feil bruk av emballasje kan få dramatiske konsekvenser.

Les mer

Transport av kjemikalier - tankbil

ADR: Derfor bør ikke bedriften transportere kjemikaliene selv

Effektiv og trygg transport er en kritisk faktor ved kjøp av kjemikalier. ADR-reglene for transport av farlig gods har strenge krav til både kjøretøy og sjåfør for å sikre at transporten skjer på forsvarlig vis.

Les mer


Last ned: Veileder for anskaffelse av kjemikalier