EN / NO

Aktuelle saker og fagartikler fra Solberg Industri.

Aktuelt

Her bygger vi opp en samling med fagartikler, bransjeaktuelle saker og annet innhold som kan være til nytte for bedrifter, kommunale virksomheter og andre aktører som benytter kjemikalier i sin drift.


Beholdere med kjemikalier merket med faresymboler.

Faremerking av kjemikalier i virksomheten

Har du ansvaret for å anskaffe kjemikalier til virksomheten, er det et minimum av faresymboler du bør kjenne til. Mangelfull eller feil merking kan gå utover kolleger, deg selv, omgivelsene og miljøet. Her forklarer vi de viktigste symbolene.

Les mer

SI-2306 Import av kjemikalier hoved NY2

Import av kjemikalier kan være en utfordring

Hvis bedriften vurderer å importere kjemikalier selv, må dere være klar over de omfattende regelverkene som regulerer slik handel. Den forenklede fremstillingen er at egenimport kan være forbudt. Den lokale leverandøren kjenner spillereglene og skaffer tilveie riktige kjemikalier som er godkjent.

Les mer

Person bærer dokumenter, grønne kjemikaliefat i bakgrunnen.

Les sikkerhetsdatabladet før kjemikalier fører til skader og uhell

Hva gjør du hvis noen får etseskader av natronlut eller andre kjemikalier? Mange sjekker ikke farer og vernetiltak før det skjer en skade eller et utslipp. Her gir sikkerhetsdatabladet viktig informasjon, og det er kritisk at alle som håndterer kjemikalier gjør seg kjent med dokumentet før uhellet er ute. Leser du SDB først, reduserer du også risikoen for uhell.

Les mer

SI-2303 Lagring av kjemikalier-1

Krav til lagring av kjemikalier for å unngå skader

Oppbevaring av kjemikalier er trygt så lenge du har en viss innsikt i hvordan de skal lagres. I motsatt fall kan det ødelegge produktet eller forårsake skader. Sentrale stikkord er holdbarhet, temperatur og lysforhold.

Les mer

 

Emballasje for kjemikalier - IBC

Riktig emballasje til kjemikaliene i bedriften

Kjemikalier leveres på kanner, fat eller IBC med ulike kvaliteter beregnet på de ulike stoffene. Her snakker vi skreddersøm for å være trygg på riktig håndtering. Feil bruk av emballasje kan få dramatiske konsekvenser.

Les mer

 

Transport av kjemikalier - tankbil

ADR: Bedriften bør ikke transportere kjemikaliene selv

Effektiv og trygg transport er en kritisk faktor ved kjøp av kjemikalier. ADR-reglene for transport av farlig gods har strenge krav til både kjøretøy og sjåfør for å sikre at transporten skjer på forsvarlig vis.

Les mer


Last ned: Veileder for anskaffelse av kjemikalier