EN / NO

kjemikalieleverandøren

Leveranser til industrien.

Solberg Industri AS leverer basiskjemikalier til virksomheter med behov for tekniske kjemikalier. Vi samarbeider tett med kundene og er spesialister på en rekke tilpassede tjenester, som blanding, fortynning og tapping i kundens egen emballasje.