EN / NO

Tjenester 3

Tjenester

I Solberg Industri jobber vi aktivt for å skape en enklere, bedre og mer lønnsom hverdag for våre bevisste brukere av basiskjemikalier.

Oppskriften er en løsningsorientert og fleksibel holdning til dine utfordringer. Vi har et globalt nettverk av kjemikalieleverandører som vi bruker aktivt for å finne gode løsninger. Vi kan finne alternative leverandører til de dere bruker i dag.

Tankterminal i Fredrikstad

Solberg Industri har over flere årtier utviklet kompetanse og en Tankterminal for å håndtere etsende kjemikalier. Etsende produkter er ofte meget korrosive, noe vår Tankterminal er konstruert for å tåle. Vårt tappeanlegg har meget høy tilgjengelighet, er fleksibelt og under kontinuerlig utvikling i samarbeid med våre kunder og leverandører for å kunne håndtere etsende væsker.

Vi er spesialister på en rekke tilpassede tjenester med etsende produkter, som

  • Blanding
  • Fortynning
  • Tapping i kundens egen emballasje
  • Tapping kan også gjøres som private labeling

Tankterminal på Karmøy

Ved vår Tankterminal på Karmøy har vi spesialisert oss på leveranser av flytende og faste uorganiske salter. Her er det bygget opp en tankpark og fleksibelt blandeanlegg for ulike typer flytende saltløsninger eller brine.

Ta gjerne kontakt for å finne gode løsninger på håndtering av etsende kjemikalier og bruk av vårt tappe/blandeanlegg, tanker og lager.