EN / NO

Derfor er det smart med en ekstra kjemikalie-leverandør

To personer med hygienedrakter ved produksjonslinje for næringsmidler.

Virksomheter med kjemikalier som en sentral innsatsfaktor, må ha sikre leveranser. Mangel på nødvendige kjemikalier kan forsinke oppstart, stanse drift og gi tapte inntekter. En smart løsning er å finne en reserveleverandør som backup.

Forsyningssikkerhet er et selvsagt begrep for deg som har ansvaret for anskaffelser til bedriften. Likevel er det ikke uvanlig å samle alle eggene i én kurv - å forholde seg til én leverandør av kjemikalier.

Selv om du er fornøyd med leveransene, vil det være smart å sjekke alternative kilder. I perioder oppstår det problemer med å skaffe ulike produkter. Skulle det først ramme driften ved din virksomhet, koster det mye tid, arbeid og penger å finne alternative kilder.

Varegruppene som er utsatt for usikker leveranse, varierer. Saltsyre er ett eksempel på et kjemikalie det i perioder har vært vanskelig å oppdrive. Kaustisk soda et annet, mens enkelte kan slite med å skaffe nok kalsiumklorid.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i  din virksomhet.

 

Konsekvensene av mangel på kjemikalier

Mangel på kjemikalier kan få merkbare konsekvenser. Vi fikk nylig en henvendelse fra en større virksomhet som ikke fikk vasket ned en produksjonslinje ved et batch-bytte.

Et annet forhold er mangel på råvarer til selve produksjonen. Hvis hovedleverandør ikke kan skaffe det du trenger, vil det påvirke fremstillingen av produkter.

Alt i alt kan kjemikaliemangel by på uønskede stans og forsinkelser i produksjonen. Slike utfordringer kan påvirke hele verdikjeden, med økte kostnader og reduserte inntekter.

 

Tilgang og leveringssikkerhet

For å unngå driftsavbrudd og sikre kontinuerlig tilgang til nødvendige kjemikalier, bør bedriften vurdere å etablere forhold til en sekundær leverandør.

Ikke et vondt ord om hovedleverandøren, men ting kan skje i et globalt marked med ustabile forsyningskjeder. En reserve-kanal øker leveringssikkerheten og reduserer risikoen.

Les også: ADR-krav og transport av kjemikalier

 

Kunnskap om importmarkedet

Hvordan kan du vite om en nummer to-leverandør vil være i stand til å gi deg det du trenger hvis det kniper? Et par sjekkpunkter i dialogen med en kandidat, er forståelse av markedsdynamikken og prisbildet.

En sekundær leverandør bør ha et godt etablert nettverk av underleverandører og en dyp forståelse av importmarkedet. Dette er, som nevnt, spesielt viktig nå som globale forsyningskjeder kan være ustabile.

I klartekst betyr det at du bør finne en aktør som sitter på et godt opparbeidet nettverk og dermed har mulighet til å skaffe kjemikalier fra forskjellige kilder.

Relevant artikkel: Import av kjemikalier

 

Lagerbeholdning og -kvalitet

Lagerstatus og lagringsforhold spiller også inn. Kjemikalier på lager er et tegn på at du faktisk har tilgang ved behov. Dersom dere ikke har stort lager selv, kan det være lurt å vite at dine leverandører har godt med plass for å lagre det du har behov for.

Riktig oppbevaring gir signaler om at leverandøren sørger for å sikre kvaliteten på leveransene. En seriøs aktør vet at dette er avgjørende for virksomheter innen vannforsyning og prosessindustri, hvor kvaliteten direkte påvirker det endelige produktet.

Så du denne? Forsvarlig lagring av kjemikalier

 

Gevinster av reserveforsyning

I sum skal du se etter egenskaper som

  • omfattende kjennskap til produkter
  • god innsikt i flere markeder
  • bredt nettverk
  • gode lagringsforhold

Gevinstene av en pålitelig reserveleverandør av kjemikalier er bedre leveringssikkerhet, økt forutsigbarhet og dermed mer stabil drift.

Last ned: Veileder for anskaffelse av kjemikalier