EN / NO

Dette må du være klar over ved import av kjemikalier

Utendørs tankanlegg med kjemikalier.

Bedrifter som vurderer egenimport av kjemikalier må forholde seg til et omfattende regelverk. Den forenklede fremstillingen er at dette kan være forbudt. En etablert leverandør kjenner spillereglene og skaffer riktige kjemikalier som er godkjent.

Det kan være forlokkende å handle gjennom internasjonale nettbutikker. Underveis i prosessen kan du finne ut at flere kjemikalier må registreres i både REACH, Produktregistret og potensielt en del andre steder.

Eksempelvis kan det være et utgangsstoff for eksplosiver som igjen krever en egen behandling.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.

Krav om godkjente kjemikalier

Vi kan se på detaljene: Før en kjemikalie kan omsettes på det norske markedet, må det være godkjent og registrert i et felleseuropeisk register. Dette er regulert gjennom Reach-forskriften. Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Betegnelsen på forskriften alene gir et signal om hva slags prosesser som kjemikalier må gjennom før de blir godkjent for omsetning.

For din bedrift er det viktigste å vite at en leverandør ikke har lov til å selge eller markedsføre et produkt som ikke er Reach-registrert. På samme måte har ikke din bedrift lov til å kjøpe et kjemisk produkt som ikke er Reach-registrert.

Les også: Regelverk for transport av kjemikalier

Billig kjemikalie på nett kan bli dyrt

Det er ikke så rart at noen sjekker muligheten for å kjøpe kjemikalier rimelig på nett. Det er tilsynelatende store penger å spare. Men slik import er kraftig regulert, og du vil nok oppleve at arbeidsinnsats med dokumentasjonskrav, gebyrer og fraktrater spiser opp mye av gevinsten.

Samtidig er det en risiko for å motta feil vare som ikke bare er ubrukelig til formålet. Den kan også være forbudt og forbundet med fare.

Når du tar kontakt med en seriøs aktør, stiller denne spørsmål om hva kjemikalien skal brukes til. Årsaken er at leverandøren ønsker trygghet for at man leverer rett vare, kvalitet og andre parametere som kan være av betydning.

Noen pulverprodukter kommer i plast eller papirsekk. Her er riktig emballasje viktig. Papirsekker er ugunstige å bruke om det skal plasseres på dekk på en båt.

Les mer: Riktig emballasje til kjemikaliene i bedriften

Leverandøren sjekker lovlig bruk av kjemikalier

Vi leverer til større virksomheter som selv har mye erfaring og god kompetanse i eget hus. Normalen er at de vet hva de skal bestille, med presise spesifikasjoner – men også de helproffe kan gå på en smell.

En seriøs leverandør bør stille en rekke spørsmål ved hver bestilling. Vi må vite hva dette skal brukes til for å selge riktig kjemikalie. Vi må avklare at tiltenkt bruk faktisk er lov. Det er ikke snakk om at leverandøren forsøker å kopiere produksjonsmetoder eller skaffe seg innsikt i bedriftshemmeligheter. Regelverket krever at spørsmål om bruk blir stilt.

På den måten kan man sørge for at alt som selges faktisk kan benyttes i det tiltenkte markedet.

Les også: Hva vet du om sikkerhetsdatabladet?

Komplisert regelverk for import og kjøp av kjemikalier

Det er opp til enhver å anskaffe kjemikalier hvor de vil, men det krever innsikt i et omfattende regelverk for å være trygg på at anskaffelsen er riktig, godkjent og lovlig.

Da er det mer rasjonelt å overlate dette til en etablert leverandør, som vil sørge for at kjemikaliene er Reach-godkjent samt deklarert i produktregisteret og andre relevante registre. Det gir trygghet for at det du bestiller er godkjent og har de rette spesifikasjonene for bedriftens bruk av stoffet.

Mer om dette temaet og en rekke andre nyttige poenger om kjemikalier kan du lese i denne veilederen:

Last ned:

Veileder for anskaffelse av kjemikalier