EN / NO

ADR: Derfor bør ikke bedriften transportere kjemikaliene selv

Tankbil med farepiktogrammer.

Effektiv og trygg transport er en kritisk faktor ved kjøp av kjemikalier. ADR-reglene for transport av farlig gods har strenge krav til både kjøretøy og sjåfør for å sikre at transporten skjer på forsvarlig vis.

Spørsmålet dukker opp med jevne mellomrom: I bestillingsprosessen spør en bedriftskunde om det er greit å hente varene selv med egen bil og henger. Svaret er at det beste er å gi denne oppgaven til den du bestiller kjemikaliene av. Det er ofte enklere å avtale med transportøren siden de kjenner området man henter på - og ofte er gode på pris siden de har hatt avtale i lang tid.

Hos en detaljist er det ikke noe i veien for å kjøpe noen kanner og selv frakte dem til arbeidsplassen eller garasjen hjemme. Hos en grossist stilles det derimot strenge krav til transport av kjemikalier. Her er det større kvanta, og ADR-reglementet må følges for sikker håndtering.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.

ADR-godkjenning av kjemitransport

Kortversjonen av trygg transport av kjemikalier er å overlate dette til fagfolk.

Med andre ord bør en virksomhet som en fabrikk eller et kommunalt vannverk henvende seg til leverandøren for veiledning om transport. Denne har egne eller innleide sjåfører og kjøretøy med ADR-godkjenning.

Ute på veien ser vi stadig biler som er merket med ulike faresymboler. Disse angir hva slags risiko som er forbundet med godset de transporterer og er et signal til beredskapsenheter hvis det skulle oppstå en hendelse.

Les også: Hva slags emballasje brukes til kjemikalier?

Kunnskap om transport av kjemikalier

Sjåføren av en slik transport må ha et ADR-sertifikat som dokumentasjon på å kunne håndtere farlig gods på veien. Det beviser at sjåføren blant annet kjenner til hvilket utstyr som må være med i bilen og hvordan kjøretøyet skal merkes.

Ved en uønsket hendelse, har føreren kunnskap om hva som må gjøres for å unngå eller begrense skadevirkninger.

Hvis det skulle oppstå en lekkasje med for eksempel natronlut (natriumhydroksid), er dette et stoff som kan forårsake etseskader på så vel mennesker som metaller. Sjåføren vet at dette er et stoff som ikke skal håndteres uten riktig type beskyttelse og er kjent med hvilke tiltak som skal iverksettes.

Like viktig er det å opptre forbyggende, og transportøren er klar over hvordan kjemikaliene skal pakkes under transport. For eksempel er det stoffer som ikke skal plasseres sammen fordi de kan reagere med hverandre.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har en veileder om ADR-reglene for transport på vei. Forskrift om landtransport av farlig gods finner du hos Lovdata.

Leverandøren tar seg av kjemitransport

Som du forstår, er det alt annet enn uproblematisk å frakte kjemikalier – og det er rasjonelle årsaker til de strenge reglene vi finner i ADR.

På den annen side er dette regler og krav som din virksomhet ikke har behov for å dykke for langt ned i. Det er tilstrekkelig at du har kjennskap til dem, slik at du kan stille leverandøren et kontrollspørsmål for å avklare at du har å gjøre med en seriøs aktør å gjøre.

Detaljene for trygg transport av dette godset skal du derimot trygt kunne overlate til leverandør og dennes transportør.

Du finner flere detaljer om anskaffelse av kjemikalier i denne veilederen: