EN / NO

Strenge krav til lagring av kjemikalier

Mann håndterer kanner med kjemiske produkter på lager.

Oppbevaring av kjemikalier er uproblematisk hvis du har en viss innsikt i hvordan de skal lagres. I motsatt fall kan feil lagring skape problemer og ødelegge produktet eller forårsake skader. Sentrale stikkord er holdbarhet, temperatur og lysforhold.

Kjemikaliene som virksomheten trenger i det daglige, må av praktiske hensyn være tilgjengelige. Du må sørge for at de oppbevares sikkert, trygt og på en måte som bevarer kvaliteten. Derfor stilles det krav til lagring av kjemikalier.

Sikker lagring innebærer at uvedkommende ikke får tilgang til kjemikaliene. Det gjelder både tyveri og at for eksempel barn ikke skal få tak i dette og bli utsatt for en ulykke. Dessverre har det skjedd at kanner og fat med skadelige stoffer har stått plassert utendørs på et område som ikke er fysisk sperret av.

Samtidig skal de lagres trygt med tanke på de ansattes sikkerhet på arbeidsplassen. For eksempel krever regelverket at arbeidsgiver «må vurdere om særlig helsefarlige kjemikalier skal oppbevares innelåst».

Du finner detaljene i Forskrift om utførelse av arbeid, og Arbeidstilsynet har en ryddig fremstilling av § 3-7  Oppbevaring og håndtering av kjemikalier.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.

Temperatur og lys

Kvaliteten på en kjemikalie kan bli dårligere hvis du ikke er klar over nødvendige temperaturforhold. Langt ifra alt har samme frysepunkt som vann. Og noen stoffer er følsomme for UV-stråling, som i praksis betyr at du må sørge for beskyttelse mot sola.

Dokumentasjonen vi finner i sikkerhetsdatabladene til kjemikaliene, gir nødvendig informasjon om blant annet fysiske og kjemiske egenskaper. Dette finner du i sikkerhetsdatabladets avsnitt 9. Ikke minst vil en oppgående leverandør kunne forsyne deg med alt du trenger å vite. Flere detaljer kommer, så les videre.

Les også: Forsvarlig transport av kjemikalier

Planlegg anskaffelse og lagring av kjemikalier

Hvis vi ser kronologisk på temaet lagring, må du planlegge allerede ved bestilling.

De fleste mindre og mellomstore virksomheter overlater transporten av kjemikaliene til leverandøren. Dette krever ADR-sertifiserte sjåfører fordi frakten må gjøres på spesielle måter, nettopp på grunn av sikkerheten.

Når leveransen rygges inn til rampen hos din bedrift, er det praktisk å ha ting klargjort til lagring. Å lete etter en jekketralle eller oppdage at du burde hatt en gaffeltruck når varene bokstavelig talt står på døra, er litt sent. Kostnadene bygger seg opp hvis sjåfør og bil skal vente på at mottaker rydder plass til pallene som skal losses.

Noen tar for lett på håndteringen av kjemikalier og ber om at varene blir «satt på trappa» eller losset på rampa for å trilles inn senere. Det er ikke forsvarlig. Er du en ny kunde hos leverandøren, må du huske på å informere om forholdene der kjemikaliene skal losses. Spør leverandøren før leveringen om hvilke forhold som kreves, så er du sikker på at ting blir gjort riktig i din virksomhet.

Les mer: Riktig emballasje til kjemikalier

Feil temperatur på kjemikalier skaper problemer

Noen kjemikalier har et frysepunkt langt over 0 grader og må stå inne på et varmt lager på utsatte tider av året. Nordover i landet og i fjellet kan det være kaldere lenger ut på våren og tidligere på høsten, så de faktiske lagringsforholdene avhenger også litt av geografi.

Det er greit å ta hensyn til dette, så virksomheten unngår å sitte med en kubikkmeter med is på lager...

Utsnitt av sikkerhetsdatablad med informasjon om temperaturforhold.

Temperaturforhold: Sjekk sikkerhetsdatabladets avsnitt 9.1. for detaljer om fryse- og kokepunkt.

Sjekk selv detaljene på sikkerhetsdatablad for kjemikalier du benytter.

Er det lagerplass til kjemikalier under tak?

Enkelte kjemikalier er følsomme for UV-stråling og må skjermes mot sollys. Det betyr at du må ha innendørs arealer eller i det minste et tak å lagre dem under.

Selv om det tilsynelatende er god lagringsplass, bør du sjekke om det er trygt å oppbevare de ulike kjemikaliene samlet. Noen stoffer reagerer med hverandre, og da kan det oppstå uønskede hendelser ved en lekkasje.

Sjekk detaljer om lagring med leverandøren

Alt dette kan få lagring av kjemikalier til å virke komplisert. Det er det egentlig ikke. Du må bare sette deg inn hva slags omgivelser de trenger for at de skal beholde kvaliteten og stå trygt. Da er det enkleste å sørge for at leverandøren gir deg all nødvendig informasjon.

Du finner flere detaljer om anskaffelse av kjemikalier i denne veilederen:

Last ned:

Veileder for anskaffelse av kjemikalier