EN / NO

Hva slags emballasje brukes til kjemikalier?

Kjemisk emballasje av typen IBC i store stabler.

Kjemikalier leveres på kanner, fat eller IBC, og det finnes ulike kvaliteter beregnet på forskjellige kjemikalier. Feil bruk kan få dramatiske konsekvenser.

I utgangspunktet kan det virke komplisert å finne ut av hvilke egenskaper emballasjen må ha for å kunne benyttes til nettopp den kjemikalien du trenger. Den enkle løsningen er å snakke med leverandøren. Da får du riktig kjemi med riktig konsentrasjon, forsvarlig emballert i riktig type kanne, fat eller IBC.

Samtidig er det greit å ha et visst innblikk årsakene til at dette er så strengt og hvordan du kan sjekke om du har å gjøre med en seriøs aktør i bransjen.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.

Egen emballasje for etsende kjemikalier

Noen kjemikalier er etsende og krever at plasten i eksempelvis fatet du skal benytte, tåler slike påkjenninger. Ved et tilfelle kjørte en lastebil for fort i en sving. Emballasjen var for dårlig sikret, og to IBC-er falt av bilen. Det ble minimalt med spill siden rett emballasje var valgt.

Så plast er ikke plast, og et fat er ikke bare et fat. Dersom det blir gjort feil, kan utilsiktet utslipp forekomme. Det samme gjelder naturlig nok kanner og IBC-er.

Emballasje for kjemikalier skal ikke gjenbrukes

Et annet poeng som flere har et litt for avslappet forhold til, er gjenbruk av emballasje.

"Hvis denne kannen tåler salpetersyre, så tåler den sikkert alt annet", er en holdning som går igjen. Det er imidlertid ikke riktig. En kanne er tilpasset sitt bruk. Å fylle på annet stoff når kannen er tom for saltsyre, kan gi reaksjoner med de ørsmå restene som ligger igjen.

Merking av emballasje for kjemikalier

Merking av emballasjen er derfor vesentlig. Leverandøren sørger at etikettene er korrekt og satt på riktig sted på emballasjen. Etiketten angir hvilket kjemikalie som er i emballasjen samt faremerking for denne kjemikalien.

Nå blir det tydelig hva som kan skje ved vilkårlig gjenbruk av emballasje: Se for deg at det har vært svovelsyre på en kanne, og du heller natronlut på denne. Etiketten angir jo fremdeles at det er svovelsyre. Så kommer en kollega og skal foreta ph-justering. Det ligger an til et ikke godt utfall.

Så riktig emballasje som også er korrekt merket, er kritisk for at bedriften håndterer kjemikalier på en trygg måte.

Kjemikalier skal ha riktig type pall

Emballering av kjemikalier omfatter også pallen som dette godset fraktes på. Levering til virksomheter bør skjer på pall og ikke i løse kanner eller andre mindre kvanta. Det medfører en unødvendig risiko.

En pall er heller ikke bare ikke en pall. Også denne skal være tilpasset de aktuelle kjemikaliene. Noen typer kjemikalier krever at pallen er i plast, mens andre skal ha trepall. For eksempel skal fosforsyre ikke pakkes på en pall av tre.

Pallen er en del av den totale emballeringen: Kjemikalier tappes på riktig type kanne, fat eller IBC, som sikres med krympeplast (strekkfilm) på riktig type pall. Det handler ikke om «noen liter til en bedrift», men et gitt antall kilo med stykkgods som skal fraktes i tråd med regelverket (ADR).

Da vet både leverandør, dennes transportør og din virksomhet at det hele foregår på en trygg måte fordi materialvalgene er riktige. I prinsippet skal det ikke være noe større risiko med å flytte på dette enn å distribuere en pall med melk fra meieriet.

Kjemikalier bør håndteres av fagfolk

I sum ser du at det er noen vesentlige detaljer å ta hensyn til. Disse kan det være krevende å holde seg oppdatert på, mens du jo har helt andre oppgaver å bruke tiden på.

Derfor er det både tryggere og mer effektivt å samarbeide med leverandøren av kjemikaliene om riktig emballering. En seriøs aktør vil sørge for at detaljene er på plass.

Du finner flere nyttipe tips og detaljer om anskaffelse av kjemikalier i denne veilederen:

Last ned:

Veileder for anskaffelse av kjemikalier