EN / NO

Flytende 5
H₂SO₄

Svovelsyre

Svovelsyre er en sterk uorganisk syre. Ren svovelsyre er en fargeløs, viskøs, oljeaktig og luktfri væske. Dette er en av de viktigste syrene i kjemisk prosessindustri og det kjemikalie som det fremstilles mest av i verden.

Industrielle bruksområder kan være:

  • pH-justering
  • Produksjon av kunstgjødsel
  • Fremstilling av andre syrer

Også kjent som:

H₂SO₄, Hydrogensulfat, Batterisyre, Sulphuric acid

Vi leverer svovelsyre fra 96% og ned til den konsentrasjonen dere ønsker.

Emballasje for svovelsyre er kanner, fat og IBC

Vil du vite mer om kjemikaliet?