EN / NO

Kjemikalier pulver 6
Ca(OH)₂

Hydratkalk

Hydratkalk er et hvitt, luktfritt pulver.

Industrielle bruksområder kan være:

  • Fluss- og avsvovlingsmiddel i jern- og stålindustrien
  • Bestanddel i mørtel
  • Jordforbedringsmiddel

Også kjent som:

Ca(OH)₂, Kalsiumoksid, Lesket kalk, Calcium hydroxide, Hydrated lime, Slaked lime, Calcium hydrate

Vi leverer hydratkalk i sekker. 

Vil du vite mer om kjemikaliet?